HAMPS HOTEL

No. 3818baishi Road, Nanshan District, Shenzhen,Nanshan District,Shenzhen,Guangdong

HAMPS HOTELOver view
All Photos

HAMPS HOTEL

No. 3818baishi Road, Nanshan District, Shenzhen,Nanshan District,Shenzhen,Guangdong